فرهاد سلیمیان - پژوهشگر اقتصادی

مدیریت ریسک در بازارهای مالی – انواع ریسک سرمایه‌گذاری و راهکارهای مدیریت آنها

مدیریت ریسک در بازارهای مالی – انواع ریسک سرمایه‌گذاری و راهکارهای مدیریت آنها
تعریف مدیریت ریسک در بازارهای مالی در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری را نمی‌توان از ریسک جدا کرد. در حقیقت هر چه یک سرمایه‌گذاری شانس بیشتری برای سودآوری داشته باشد، ریسک بیشتری هم برای ضرر به بار آوردن دارد. مدیریت ریسک در بازارهای مالی شامل شناسایی این ریسک‌ها و خطرات احتمالی و اتخاذ تصمیم مناسب در مقابل آنها است. این فرایند معمولا توسط مدیر مالی یا تحلیل‌گر مالی انجام می‌شود و در …
ادامه مطلب