فرهاد سلیمیان - پژوهشگر اقتصادی

قراردادهای اختیار معامله | آشنایی با این قراردادها و انواع آن‌ها

قراردادهای اختیار معامله | آشنایی با این قراردادها و انواع آن‌ها
قراردادهای اختیار معامله چه کارکردی دارند؟ قراردادهای اختیار معامله (Options contract) شامل توافق بین دو طرف برای تسهیل پرداخت احتمالی هزینه یک سهام یا دارایی پایه پیش از انقضای تاریخ توافق با یک قیمت از پیش مشخص است که به آن نرخ مقرر (strike price) گفته می‌شود. دو نوع از این قراردادها وجود دارد که تحت عنوان قرارداد اختیار معامله فروش (put options) و قرارداد اختیار معامله خرید (call option) …
ادامه مطلب