فرهاد سلیمیان - پژوهشگر اقتصادی

سرمایه گذاری رشد | نکات کلیدی که باید برای این نوع سرمایه‌گذاری بدانید

سرمایه گذاری رشد | نکات کلیدی که باید برای این نوع سرمایه‌گذاری بدانید
تعریف سرمایه گذاری رشد سرمایه گذاری رشد برای بسیاری از سرمایه‌گذاران بسیار جذاب است زیرا خرید سهام در شرکت‌های نوظهور در صورت موفقیت شرکت‌ها می‌تواند بازده چشمگیری داشته باشد. با این حال، چنین شرکت‌هایی تا بحال در بوته آزمایش قرار نگرفته‌اند، بنابراین اغلب ریسک نسبتاً بالایی دارند.       مبدع این نوع سرمایه گذاری کیست  یکی از نام‌های قابل توجه در میان سرمایه گذاران مبتنی بر رشد، توماس روو …
ادامه مطلب